رباتیک

این سایت برای علاقه مندان به ربات طراحی شده اما مطالب فوتبالی و سایر مطالب دیگر در آن دیده می شود،در کل سایت جالبیه!!!

آخرین نظرات
نویسندگان

۱۵ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

علم الکترونیک با اختراع ترانزیستور وارد فاز جدیدی از تحقیق و اختراع شد. هر روز اخباری را مبنی بر اختراعات جدید در زمینه الکترونیک می شنویم که مطمئنا در کالبد شکافی این اختراعات به نقش پر اهمیت ترانزیستور پی خواهیم برد.
ترانزیستور یک قطعه سه پایه است که ساختار فیزیکی آن بر اساس عملکرد نیمه هادی ها می باشد. ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند. عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های BJT و FET تقسیم می کنند. ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانزیستور های اثر میدان شناخته شده­اند. FETها دارای سرعت سوئیچینگ کمتر از BJT هستند.
 


معمولا ترانزیستور را با دو دیود مدل سازی می کنند از این مدل برای تشخیص سالم بودن ترانزیستور استفاده می کنند. عملکرد ترانزیستور هابه عنوان یک طبقه در مدار بستگی به نظر طراح دارد اما در صورتی که ترانزیستور را یک جعبه سیاه در نظر بگیریم که دارای دو ورودی و دو خروجی است با توجه به اینکه ترانزیستور دارای سه پایه است باید یکی از پایه ها را به عنوان پایه مشترک بین ورودی و خروجی در نظر بگیریم. این پایه مشترک اساس آرایش های مختلف ترانزیستور است.

یکی از پایه های ترانزیستور با نام Base و پایه دیگر با نام امیتر (تزریق کننده) و پایه آخر با نام کالکتور (جمع کننده ) شناخته شده است. بسته به اینکه کدامیک از پایه های مذکور به عنوان پایه مشترک در نظر گرفته شود آرایش های بیس مشترکCommon Base – کالکتور مشترکCommon Collector- امیتر مشترک Common Emitter – ممکن خواهد بود. هر کدام از این آرایش ها دارای یک خصوصیت خواهند بود که متفاوت با دیگر آرایش ها است مثلا امیتر مشترک دارای بهره توان بسیار زیاد است و یا بهره ولتاژ بیس مشترک زیاد است و. . .

 

◄   انواع ترانزیستور ها:
دو دسته مهم از ترانزیستورها BJT (ترانزیستور دوقطبی پیوندی) (Bypolar Junction Transistors) و FET (ترانزیستور اثر میدانی) (Field Effect Transistors) هستند. FET ‌ها نیز خود به دو دستهٔ Jfet‌ها (Junction Field Effect Transistors) و MOSFET‌ها (Metal Oxide SemiConductor Field Effect Transistor) تقسیم می‌شوند.

      
+   ترانزیستور دوقطبی پیوندی
در ترانزیستور دو قطبی پیوندی با اعمال یک جریان به پایه بیس جریان عبوری از دو پایه کلکتور و امیتر کنترل می‌شود. ترانزیستورهای دوقطبی پیوندی در دونوع npn و pnp ساخته می‌شوند. بسته به حالت بایاس این ترانزیستورها ممکن است در ناحیه قطع، فعال و یا اشباع کار کنند. سرعت بالای این ترانزیستورها و بعضی قابلیت‌های دیگر باعث شده که هنوز هم از آنها در بعضی مدارات خاص استفاده شود.

      
+   ترانزیستور اثر میدانی(JFET)
در ترانزیستور اثر میدانی با اعمال یک ولتاژ به پایه گیت میزان جریان عبوری از دو پایه سورس و درین کنترل می‌شود. ترانزیستور اثر میدانی بر دو قسم است: نوع n یا N-Type و نوع p یا P-Type. از دیدگاهی دیگر این ترانزیستورها در دو نوع افزایشی و تخلیه‌ای ساخته می‌شوند.نواحی کار این ترانزستورها شامل "فعال" و "اشباع" و "ترایود" است این ترانزیستورها تقریباً هیچ استفاده‌ای ندارند چون جریان دهی آنها محدود است و به سختی مجتمع می‌شوند.

      
+   ترانزیستور اثر میدانی(MOSFET)
این ترانزیستورها نیز مانند Jfet‌ها عمل می‌کنند با این تفاوت که جریان ورودی گیت آنها صفر است. همچنین رابطه جریان با ولتاژ نیز متفاوت است. این ترانزیستورها دارای دو نوع PMOS و NMOS هستند که تکنولوژی استفاده از دو نوع آن در یک مدار تکنولوژی CMOS نام دارد. این ترانزیستورها امروزه بسیار کاربرد دارند زیرا براحتی مجتمع می‌شوند و فضای کمتری اشغال می‌کنند. همچنین مصرف توان بسیار ناچیزی دارند. به تکنولوژی‌هایی که از دو نوع ترانزیستورهای دوقطبی و Mosfet در آن واحد استفاده می‌کنند Bicmos می‌گویند. البته نقطه کار این ترانزیستورها نسبت به دما حساس است وتغییر می‌کند. بنابراین بیشتر در سوئیچینگ بکار می‌‌روند.

 

◄   کاربرد ترانزیستورها در مدارها:

ترانزیستور در هر مداری می تواند متفاوت از قبل ظاهر شود- منبع ولتاژ یا منبع جریان و یا تقویت کننده ولتاژ و. . . . - این تفاوت را المانهای همراه ترانزیستور که اکثرا مقاومت و خازن (دیود و. . . ) هستند تعیین می کنند نحوه قرار گیری این المانها به همراه ترانزیستور و منبع تغذیه را بایاس ترانزیستور گویند. در مدار های بایاس برای ترانزیستور یک ولتاژ مثبت به همراه زمین یا یک ولتاژ مثبت به همراه ولتاژ منفی را برای ترانزیستور بسته به کاربرد در نظر می گیرند. عملکرد ترانزیستور ها(BJT) در سه ناحیه تعریف می شود.

 

      ●   ناحیه قطع

 

      ●   ناحیه فعال

 

      ●   ناحیه اشباع
 

این سه ناحیه بر اساس بایاس پایه های ترانزیستور و ولتاژ آن ها تعریف می شود.

◄   ترانزیستور در مدارات عمدتا به صورت زیر ظاهر می شود:

1-به عنوان کلید به منظور قطع و وصل قسمتی از مدار
از ترانزیستور در ناحیه قطع و اشباع به عنوان کلید دیجیتال و سوئیچ استفاده می کنند. ولتاژ VCE در حالت اشباع کمتر از 0. 2 است. در حالت اشباع توان تلف شده ترانزیستور بسیار کم است زیرا توان تلف شده ترانزیستور از حاصلضرب ولتاژ VCE و IC بدست می اید که هردو مقدار کوچکی هستند.


2-به عنوان تقویت کننده ولتاژ

3-به عنوان تقویت کننده جریان

4-به عنوان منبع جریان ثابت

5-به عنوان منبع ولتاژ ثابت

در 4 مورد بعدی بالا از ترانزیستور در ناحیه فعال که همان ناحیه خطی عملکرد ترانزیستور است استفاده می شود.


◄   آرایش های مداری مشهور:

      
+   امیتر فالوور (Emitter follower) :
شکل موج خروجی دنبال کننده شکل موج ورودی است (وجه تسمیه) مقاومت کوچک موجود در بیس به منظور جلوگیری از نوسانات ناخواسته قرار گرفته است.

      
+   زوج دارلینگتون :
هر ترانزیستور دارای یک خصوصیت با نام بتا β است که بهره جریان ترانزیستور است در زوج دارلینگتون بتای زوج ترانزیستور از ضرب 2β1*β حاصل می شود که مقداری نزدیک به چند هزار خواهد شد. البته در این آرایش ترانزیستور خروجی باید تحمل این جریان کالکتور را داشته باشد که مسئله مهمی در طراحی است.

      
+   منبع جریان ثابت :
در این آرایش ولتاژ هر کدام از دیود ها 0. 7 است و در نتیجه ولتاژ بیس ترانزیستور 1. 4 خواهد شد ولتاژ VBE (ولتاژ بیس – امیتر) هم در حدود 0. 7 است پس جریان عبوری از امیتر مقدار 0. 7/RE خواهد بود با انتخاب مناسب RE می توان مقدار جریان را به دلخواه انتخاب کرد.

      
+   منبع ولتاژ ثابت:
در این مدار ولتاژ خروجی توسط دیود زنر تامین می شود. ولتاژ خروجی تقریبا 0. 7 کمتر از ولتاژ شکست زنر است.
منبع:http://www.fadak.us/A.database/Electronic/learn/L.001/A.0005.htm
انواع:

دو دسته مهم از ترانزیستورها BJT (ترانزیستور دوقطبی پیوندی) (Bypolar Junction Transistors) و FET (ترانزیستور اثر میدان) (Field Effect Transistors) هستند. ترانزیستورهای اثزمیدان یا FET‌ها نیز خود به دو دستهٔ ترانزیستور اثر میدان پیوندی(JFET) و MOSFET‌ها (Metal Oxide SemiConductor Field Effect Transistor) تقسیم می‌شوند.

ترانزیستور دوقطبی پیوندی

در ترانزیستور دو قطبی پیوندی با اعمال یک جریان به پایه بیس جریان عبوری از دو پایه کلکتور و امیتر کنترل می‌شود. ترانزیستورهای دوقطبی پیوندی در دونوع npn و pnp ساخته می‌شوند. بسته به حالت بایاس این ترانزیستورها ممکن است در ناحیه قطع، فعال و یا اشباع کار کنند. سرعت بالای این ترانزیستورها و بعضی قابلیت‌های دیگر باعث شده که هنوز هم از آنها در بعضی مدارات خاص استفاده شود. امروزه بجای استفاده از مقاومت وخازن و...در مدارات مجتمع تمامآ از ترانزیستور استفاده می‌کنند.

ترانزیستور اثر میدان پیوندی(JFET)

در ترانزیستورهای JFET(Junction Field Effect Transistors( در اثر میدان، با اعمال یک ولتاژ به پایه گیت میزان جریان عبوری از دو پایه سورس و درین کنترل می‌شود. ترانزیستور اثر میدانی بر دو قسم است: نوع n یا N-Type و نوع p یا P-Type. از دیدگاهی دیگر این ترانزیستورها در دو نوع افزایشی و تخلیه‌ای ساخته می‌شوند.نواحی کار این ترانزستورها شامل "فعال" و "اشباع" و "ترایود" است این ترانزیستورها تقریباً هیچ استفاده‌ای ندارند چون جریان دهی آنها محدود است و به سختی مجتمع می‌شوند.

انواع ترانزیستور پیوندیpnp

شامل سه لایه نیم هادی که دو لایه کناری از نوع p و لایه میانی از نوع n است و مزیت اصلی آن در تشریح عملکرد ترانزیستور این است که جهت جاری شدن حفره‌ها با جهت جریان یکی است.

npn

شامل سه لایه نیم‌ هادی که دو لایه کناری از نوع n و لایه میانی از نوع p است. پس از درک ایده‌های اساسی برای قطعهٔ pnp می‌توان به سادگی آنها را به ترانزیستور پرکاربردتر npn مربوط ساخت.


شیوهٔ اتصال ترازیستورها

اتصال بیس مشترک در این اتصال پایه بیس بین هر دو بخش ورودی و خروجی مدار مشترک است. جهتهای انتخابی برای جریان شاخه‌ها جهت قراردادی جریان در همان جهت حفره‌ها می‌شود.

اتصال امیتر مشترک مدار امیتر مشترک بیشتر از سایر روشها در مدارهای الکترونیکی کاربرد دارد و مداری است که در آن امیتر بین بیس و کلکتور مشترک است. این مدار دارای امپدانس ورودی کم بوده، ولی امپدانس خروجی مدار بالا می‌باشد.

اتصال کلکتور مشترک اتصال کلکتور مشترک برای تطبیق امپدانس در مدار بکار می‌رود، زیرا برعکس حالت قبلی دارای امپدانس ورودی زیاد و امپدانس خروجی پائین است. اتصال کلکتور مشترک غالبا به همراه مقاومتی بین امیتر و زمین به نام مقاومت بار بسته می‌شود.

 • علی رضا ثریاخواه

آی سی رگولاتور LM317 همونطور که می دونید یک آی سی برای رگوله کردن مقدار ولتاژ خروجی است , به عبارت ساده تر وقتی ما یک آدابتور طراحی می کنیم برای اینکه مقدار ولتاژ خروجی آن در مقابل نوسانات برق شهر و همچنین تغییرات بار ثابت باشه و تغییر نکنه مجبوریم از تثبیت کننده های ولتاژ استفاده کنیم .

تثبیت کننده ها یا به قولی آی سی رگولاتور ها انواع مختلفی دارند , مثلا آی سی های سری 78XX که دو حرف XX نشان دهنده ی ولتاژ خروجی آن هستند سه پایه بوده و تنها یک ولتاژ ثابت در خروجی اشان تحویل می دهند همتای منفی این آی سی ها هم آی سی های سری 79XX می باشند مثلا 7912 در خروجی یک ولتاژ 12- تحویل می دهد .
پس بطور کل این آی سی ها حداکثر جریان یک آمپر می دن و در انواع 05، 06، 08، 10، 12، 15، 18 یا 24 وجود دارند .


سری دیگری از آی سی های رگولاتور یا 5 پایه مثل L200 یا بیشتر مثل LM723 با 14 پایه اند . حسن سری LM این است که ولتاژ خروجی شان قابل تنظیم است حتی رگولاتور چهارده پایه ی LM723 می تونه از 2 تا 32 ولت رو در خروجی اش داشته باشه و البته اگر چه مقدار جریان خروجی اش بسیار کمه ( 150 میلی آمپر ) اما با افزودن ترانزیستور می تونه تا 10 آمپر هم افزایش پیدا کنه .

دریافت دیتا شیت از سایتnational

 • علی رضا ثریاخواه
 • علی رضا ثریاخواه

گشتاور (Torque) نیرویی است که در جسم باعث دوران می شود. این نیرو عمود بر فاصله محوری، از مرکز جسم به آن وارد شده و موجب چرخش می گردد. مثل اینکه اگر یک آچار را روی پیچی قرار دهید و به آن نیرو وارد کنید پیچ شروع به چرخیدن می کند. اما اگر همان نیرو به طور مستقیم به پیچ وارد شود چون فاصله بازویی آن صفر است، اثری روی پیچ نمی گذارد.

اگر به جسمی در راستای محور یا مرکز آن نیرو وارد شود گشتاور صفر است.

 

گشتاور کمیتی برداری است و مقدار آن از حاصلضرب بزرگی نیرو در فاصله از مرکز به دست می آید. واحد آن در  N.m  SI   (نیوتن متر) یا ژول بر رادیان و در سیستم انگلیسی lb.ft می باشد.

 

Ƭ: گشتاور

F: نیرو

d: فاصله

 

Ƭ: گشتاور

E: انرژی

Ɵ: زاویه گردش (رادیان)

در SI یکای کار و انرژی، ژول است که این مقدار معادل است با اثر 1 نیوتن در1 متر، اما برای گشتاور از آن استفاده نمی شود. کار و گشتاور دو مفهوم کاملا جدا هستند که در ادامه بیشتر توضیح داده می شود.

گشتاور

 
 

با توجه به اینکه کار و گشتاور از ترکیب نیرو و جابه جایی حاصل می شود اما دو کمیتی متفاوت از هم می باشند. گشتاور نیرویی است که باعث گردش جسم می شود بدون آنکه جسم را جابه جا کند. ولی کار جابه جایی جسم در اثر اعمال نیرو می باشد.

تفاوت گشتاور و کار

شکل زیر را در نظر بگیرید، سه راه برای تعیین گشتاور حاصل از نیرو وجود دارد.

اولین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که گشتاور، در خلاف جهت عقربه های ساعت است و جسم را در این جهت می چرخاند. حال به شماتیک تجزیه نیرو و فاصله در سه شکل دقت نمایید :

روش1: گشتاور به سادگی با اندازه گیری طول میله ضرب در نیرو ضرب در زاویه میان نیرو و میله به دست می آید.

روش2: در این شیوه گشتاور از بازوی اعمال نیرو (فاصله عمود بر نیرو) ضرب در نیرو به دست آمده.                                              l=rsinƟ

روش 3: گشتاور با تجزیه مولفه عمودی نیرو ضرب در فاصله به دست می آید.

گرد آوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

 • علی رضا ثریاخواه

ربات‌های انسان نما، (به انگلیسی: Humanoid robot)‏ به ربات‌هایی گفته می‌شود که از لحاظ خصوصیت‌های ظاهری بسیار به انسان‌ها شبیه هستند. اینگونه ربات‌ها در محیط‌های انسانی و با ابزار ساخته شده توسط انسان، می‌توانند تعامل داشته باشند، برای مثال جسمی را بردارند و یا در محیط ِ کار، راه بروند.در حالت کلی، ربات‌های انسان نما از نظر ظاهری شبیه انسان و دارای سر و دو پا و دو دست هستند، در برخی از موارد هم اینگونه ربات‌ها علاوه بر موارد فوق دارای صورت، چشم و لب هم می‌باشند.

ربات سورنا ۱ و سورنا ۲ دو نمونه ربات انسان‌نما هستند که توسط دانشگاه تهران طراحی و ساخته‌شده‌اند. نام‌گذاری این ربات بر اساس نام سردار اشکانی؛ سورنا انجام گرفته‌است. ربات سورنا ۱ اولین ربات انسان‌نمای ایرانی ساخت دانشگاه تهران است که در تاریخ شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۸۷، رونمایی شد. این ربات دارای ۱۶۵ سانتیمتر قد و ۶۰ کیلوگرم وزن است. ربات سورنا ۲ ربات انسان‌نمای ایرانی ساخت دانشگاه تهران است که قرار بر رونمایی آن در تاریخ شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۸۹ بود ولی تنها به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران معرفی شد و رونمایی نشد. این ربات دارای ۱۲ درجه آزادی در پاها، ۸ درجه آزادی در دست‌ها و دو درجه آزادی در سر است. سورنا ۲ دارای قدی ۱۴۵ سانتیمتری، وزنی ۴۵ کیلوگرمی است. سورنا ۱ در سال ۱۳۸۷ ساخته شده‌است. سورنای ۲ محصول بیش از ۱۰ هزار نفر ساعت کار فشرده‌است.دینامیک غیرخطی، اینرسی بالا و حفظ تعادل و پایداری ضمن حرکت و تغییرات پیکربندی سورنا۲، مباحث سخت افزاری و نرم افزاری پیچیده‌ای را مطرح می‌سازد. این چالش‌ها، در طراحی، ساخت و کنترل ربات انسان‌نما با ابعاد بزرگ و وزن زیاد (مشابه انسان)، منجر به استفاده از فناوری‌های نوین و منحصربه فرد در سورنا۲ گردید. طراحی مکانیکی بدنهٔ سورنا۲ به گونه‌ای صورت گرفته‌است که بیشترین درجات آزادی قسمت‌های مختلف بدن تأمین گردد. جهت تأمین حرکت روان، با دقت بالا و بدون لقی مفاصل، از هارمونیک درایو استفاده شده‌است. علاوه بر تأمین پایداری به صورت دینامیکی، از سنسورهای فشار در کف پا نیز بدین منظور استفاده گردیده‌است.

آسیمو یک روبات انسان‌نما است که توسط شرکت هوندا ساخته شده‌است. آسیمو ۱۳۰ سانتیمتر قد و ۵۴ کیلوگرم وزن دارد و می‌تواند بر روی دو پا با حداکثر سرعت ۶ کیلومتر بر ساعت (۴٫۳ متر بر ثانیه) بدود. آسیمو توانایی خواندن (ترجمه) حرکات و حالات چهرهٔ انسان‌ها را دارد و می‌تواند مستقلاً پاسخ دهد. نام این ربات از مخفف عبارت «Advanced Step in Innovative MObility» برگرفته شده است. در حال حاضر ۴۵ واحد آسمیو در جهان وجود دارد. تولید هر یک از این واحدها ۶۳۸٬۱۸۶ یورو هزینه دارد. آسیمو در تحقیقات و توسعه هوندا، «مرکز تحقیقات بنیادی تکنیکی واکو»، در ژاپن ساخته شده است.

ASIMO at the Expo 2005

هوندا سری E، مجموعه‌ای از روبات‌های انسان‌نما بود که توسط مارک فولر طراحی و توسط شرکت هوندا بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ ساخته شد. این مجموعه بعداً تحت عنوان هوندا سری P گسترش داده شد. دانش و تجربه به دست آمده از این ربات‌های آزمایشی منجر به ساخت روبات پیشرفته آسیمو توسط هوندا شد.

در داخل سر آسیمو ۳ میکروفون جاسازی شده‌است که به آسیمو امکان دریافت پیام‌های صوتی و همچنین امکان تشخیص جهت صدا را می‌دهد. آسیمو محیط اطراف خود را با دو دوربین می‌بیند. به واسطه این دوربین‌ها آسیمو توانایی تشخیص عمق و فاصله را نیز دارد. چشمان آسیمو در محلی قرار گرفته‌اند که هم سطح چشمان یک انسان بالغ در هنگام نشستن بر روی صندلی باشند. ۵ حس‌گر فراصوت در پائین کوله‌پشتی آسیمو تعبیه شده است. این حس‌گرها آسیمو را قادر می‌سازد که اجسام ثابت یا متحرک را در کناره‌ها و پشت خود تا فاصلهٔ ۳ متری تشخیص دهد. باتری لیتیوم-یون ۵۱٫۸ ولت، که در پشت آسیمو قرار گرفته او را قادر می‌سازد که با ۴ ساعت شارژ یک ساعت فعالیت کند. حس‌گر فراصوتی، لیزرهای فروسرخ و دوربین‌هایی که در قسمت میانی بدن آسیمو قرار دارند با تشخیص اشیا تا فاصله ۳ متری به او کمک می‌کنند تا به راحتی در محیط حرکت کند. آسیمو تنها روبات انسان‌نما است که می‌تواند مستقل و بدون کمک از پله بالا و پائین رود.اندازه آسیمو به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که به راحتی بتواند در محیط زندگی انسان به فعالیت بپردازد.

سایت رسمی ربات سورنا
مشخصات آسیمو
مشخصات آسیمو
لینک 1
 • علی رضا ثریاخواه
 • علی رضا ثریاخواه

گیربکس یا چرخ دنده چگونه کار می کند؟

گیربکس ها یا چرخ دنده ها در خیلی از تجهیزات مکانِیکی کاربرد دارند. کارهای متفاوت بسیاری انجام می دهند ولی مهمترین آن کاهش دنده در تجهیزات موتوری است. این نقشی کلیدی است زیرا اغلب یک موتور کوچک چرخان با سرعت زیاد می تواند قدرت کافی برای وسیله را تولید کند ولی گشتاور کافی را نمی‌تواند. بعنوان مثال پیچ گوشتی الکتریکی دنده کاهشی بسیار بزرگی دارد زیرا که نیاز به گشتاور پیچشی زیادی برای پیچاندن پیچ دارد. ولی موتور فقط مقدار کمی گشتاور در سرعت بالا تولید می کند. با دنده کاهشی سرعت خروجی کاهش اما گشتاور افزایش می یابد.

کار دیگری که چرخ دنده ها انجام می دهند تنظیم کردن جهت چرخش است. بعنوان نمونه در دیفرانسیل بین چرخ های عقب اتومبیل شما قدرت بوسیله میل محوری که به مرکز اتومبیل متصل است منتقل می شود و دیفرانسیل باید ۹۰درجه نیرو را بچرخاند تا در چرخها بکار برد.

پیچیدگی های بسیاری در انواع مختلف چرخ دنده وجود دارد. در این مقاله خواهیم آموخت که دندانه های چرخ دنده چگونه کار می کنند و درباره انواع مختلف چرخ دنده که در همه نوع ابزارهای مکانیکی یافت می شوند خواهیم آموخت.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور اصول اولیه

در هر چرخ دنده نسبت دنده با فاصله از مرکز چرخ دنده تا نقطه تماس تعیین می شود. به عنوان مثال در ابزاری با دو چرخ دنده، اگر قطر یکی از چرخ دنده ها ۲ برابر دیگری باشد، ضریب دنده ۲:۱خواهد بود. یکی از ابتدایی ترین انواع چرخ دنده که می توانیم ببینیم چرخی با برامدگی هایی بشکل دندانه های چوبی است.

مشکلی که این نوع از چرخ دنده ها دارند این است که فاصله از مرکز هر چرخ دنده تا نقطه تماس، وقتی که چرخ دنده می چرخد تغییر می کند. این بدان معنی است که ضریب دنده وقتی چرخ دنده می چرخد تغییر می کند. یعنی سرعت خروجی نیز تغییر می کند. چنانچه شما در اتومبیل خود از چرخ دنده هایی شبیه به این استفاده کنید، ثابت نگه داشتن سرعت در این شرایط غیر ممکن خواهد بود و شما دائما باید سرعت را کم و زیاد کنید.

دندانه های چرخ دنده های نوین پروفیل مخصوصی که دنده گستران (اینولوت Involute ) نامیده می شود استفاده می کنند. این پروفیل دارای خاصیت بسیار مهم ثابت نگه داشتن نسبت سرعت بین دو چرخ دنده است. در این نوع، همانند چرخ میخی بالا نقطه تماس جابجا می شود ولی فرم گستران دندانه های چرخ دنده این جابجایی را جبران می کند.برای جزئیات به این قسمت مراجعه کنید.در ادامه بعضی از انواع چرخ دنده ها را می بینیم.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده ساده

چرخ دنده های ساده معمولی ترین نوع چرخ دنده می باشند. آنها دندانه های صافی دارند و بر روی محورهای موازی سوار می شوند. سابقا چرخ دنده های ساده بسیاری برای بوجود آوردن دنده های کاهشی بسیار بزرگی استفاده می شد.

چرخ دنده های ساده در دستگاه های بسیاری استفاده می شوند. مانند پیچ گوشتی الکتریکی، آبپاش نوسانی، ساعت زنگی، ماشین لباسشویی و خشک کن لباس. اما شما در اتومبیل خود تعداد زیادی از آن را نخواهید یافت زیرا چرخ دنده ساده واقعا" می تواند پر سروصدا باشد. هر وقت دندانه چرخ دنده یک دنده را با چرخ دنده دیگری درگیر کند دنده ها برخورد کرده و این ضربه صدای بلندی تولید می کند، همچنین فشار روی چرخ دنده را افزایش می دهد. برای کاهش دادن صدا و فشار روی چرخ دنده اغلب چرخ دنده ها در اتومبیل شما مارپیچی می باشند.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده های مارپیچ

وقتی دو دنده بر روی سیستم چرخ دنده مارپیچ درگیر می شوند تماس از انتهای یکی از دنده ها شروع شده و بتدریج با چرخش چرخ دنده گسترش میابد تا زمانی که دودنده بطور کامل درگیر شوند.

درگیر شدن تدریجی چرخ دنده های مارپیچی را وادار می کند که آرامتر و ملایم تر از چرخ دنده های ساده عمل کنند.به همین دلیل چرخ دنده های مارپیچی تقریبا" در جعبه دنده های همه اتومبیل ها مورد استفاده قرارمی گیرد.

بعلت زاویه دنده ها در چرخ دنده های مارپیچ وقتی که دنده ها درگیر می شوند بار محوری بوجود می آورند. دستگاه هایی که از چرخ دنده های مارپیچ استفاده می کنند یاتاقان هایی دارند که می توانند این بار محوری را نگه دارند.یک نکته جالب در مورد چرخ دنده های مارپیچ این است که اگر زوایای دندانه های چرخ دنده صحیح باشند می توانند روی محور عمودی سوار شده زاویه چرخش را روی ۹۰ درجه تنظیم کنند.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده مخروطی

چرخ دنده مخروطی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مسیر چرخش محور نیاز به تغییر کردن دارد و معمولا" برمحورهای ۹۰ درجه سوار می شوند ولی می توا نند طوری طراحی شوند که در زوایای دیگر نیز به همین خوبی عمل کنند. دندانه ها روی چرخ دنده های مخروطی می توانند صاف، مارپیچی ویا قوسی باشند. دندانه های چرخ دنده های مخروطی صاف در حقیقت مشکلی مشابه دنده چرخ دنده های ساده دارند که وقتی هر دنده درگیر می شود به دنده متناظر در آن لحظه ضربه می زند.

درست مانند چرخ دنده ساده، راه حل این مشکل انحنا دادن به دندانه های چرخ دنده می باشد. این دندانه های مارپیچی درست مانند دندانه های مارپیچی درگیر می شوند تماس از یک انتها ی چرخ دنده شروع می شود و به صورت تصاعدی در سرتاسر دندانه گسترش می یابد.

در چرخ دنده های مخروطی صاف و مارپیچی محورها باید بر هم عمود باشندو همچنین در یک صفحه واقع شوند. اگر شما دو محور را پشت چرخ دنده امتداد دهید همدیگر را قطع خواهند کرد. از طرف دیگر چرخ دنده های قوسی (hypoid gear) می توانند با محور ها در صفحات مختلف (محور های متنافر) درگیر شوند.

این خصوصیت در دیفرانسیل اتومبیلهای بسیاری استفاده می شود. چرخ دنده بزرگ مخروطی دیفرانسیل و چرخ دنده کوچک ورودی (پنیون) هر دو از نوع قوسی (هیپوئیدی) هستند. این به پنیون ورودی اجازه می دهد که پایین تر از محور چرخ دنده بزرگ مخروطی سوار شود. شکل بالا پنیون ورودی درگیر با چرخ دنده مخروطی بزرگ در دیفرانسیل را نشان می دهد. زمانی که محور محرک اتومبیل به پنیون ورودی متصل می شود پایین تر قرار می گیرد. این بدان معنی است که محور محرک در قسمت سواری جایی را اشغال نمی کند و فضای بیشتری برای سرنشینان و بار ایجاد می کند.

چرخ دنده های حلزونی (ترجمه از لیلا علیزاده ساروی)

چرخ دنده حلزونی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به دنده کاهشی بزرگی باشد. برای چرخ دنده های حلزونی نسبت کاهش ۲۰:۱ و حتی تا ۳۰۰:۱ یا بالاتر از آن متعارف است.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده حلزونی

بسیاری از چرخ دنده های حلزونی خاصیت جالبی دارند که چرخ دنده های دیگر ندارند: پیچ حلزون براحتی می تواند چرخ دنده را بچرخاند ولی چرخ دنده نمی تواند پیچ حلزون را بچرخاند و این بدان علت است که زاویه ی روی پیچ حلزون بقدری کم است که وقتی چرخ دنده سعی می کند آنرا بچرخاند نیروی اصطکاک بین چرخ دنده و پیچ حلزون آن را در جای خود نگه می دارد و مانع چرخش آن می شود.

این خاصیت برای ماشین هایی از قبیل سیستم های نقاله مکانیکی مورد استفاده است. آنهایی که خاصیت قفل کنندگی در آنها هنگامی که موتور نمی چرخد می تواند همانند یک ترمز برای نقاله عمل کند.

استفاده خیلی جالب دیگر چرخ دنده های حلزونی در دیفرانسیل تورسن (Torsen Differential) که در بعضی از اتومبیلها و کامیونهای بارکش با کارایی بالا استفاده می شود است.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده و میله دنده

چرخ دنده و میله دنده برای تبدیل کردن حرکت دورانی به حرکت خطی استفاده می شوند. مثال کاملی از آن فرمان اتومبیلهاست . فلکه فرمان چرخ دنده ای که با میله دنده درگیر است را می چرخاند. وقتی که چرخ دنده می چرخد میله دنده را به چپ یا راست می لغزاند بسته به آنکه شما فرمان را به کدام سمت می پیچانید.

چرخ دنده و میله دنده همچنین در بعضی ترازوها برای گردش صفحه مدرجی که وزن شما را نشان می دهد به کار می رود.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده خورشیدی و نسبت بین دنده ها

 • هر مجموعه چرخ دنده سیارهای سه جزء اصلی دارد:

دنده خورشیدی

دنده سیاره ای و حامل دنده سیاره ای

دنده بزرگ حلقه ای (رینگی)

هر کدام از این سه جزء می توانند ورودی یا خروجی باشند یا می توانند ثابت نگه داشته شوند. انتخاب کدام قطعه ای برای کدام منظور نسبت دنده را برای چرخ دنده ها معین می کند. به یکی از چرخ دنده های سیاره ای منفرد نگاهی می اندازیم.

یکی از چرخ دنده های سیاره ای جعبه دنده ما یک چرخ دنده بزرگ حلقه ای با ۷۲دننده (کرانویل) و یک چرخ دنده خورشیدی با ۳۰دنده دارد. می توانیم نسبت دنده های بسیاری از این جعبه داشته باشیم.

همچنین قفل شدن هر دو جزء با هم همه ی قطعه را قفل خوا هد کرد و نسبت دنده ۱:۱خواهد شد.

توجه کنید که اولین نسبت دنده ای که در جدول بالا ثبت شده است کاهشی است یعنی سرعت خروجی از سرعت ورودی کمتر است. دومین نسبت دنده پرسرعت است یعنی سرعت خروجی بیشتر از سرعت ورودی است و آخری نیز دوباره کاهشی است ولی مسیر خروجی معکوس شده است. نسبت دنده های مختلف بسیاری از مجموعه چرخ دنده بالا می توان استخراج کرد ولی آنهایی که می بینید مربوط به جعبه دنده ی اتوماتیک می باشند. در پویا نمایی زیر می توانید مشاهده کنید:

پس این یکی از مجموعه های چرخ دنده است که می تواند همه ی این نسبت دنده های مختلف را بدون درگیر کردن یا خلاص کردن چرخ دنده های دیگر تولید کند. با دو تا از این مجموعه چرخ دنده ها در یک ردیف ما می توانیم ۴ دنده جلو و یک دنده عقب (معکوس) مورد نیاز در جعبه دنده را داشته باشیم.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور پروفیل چرخ دنده گسترانی (اینولوت)

درپروفیل دندانه های چرخ دنده گسترانی نقطه تماس ازنزدیکی یکی از دندانه ها شروع شده و با چرخش چرخ دنده نقطه تماس از آن چرخ دنده دور شده و به دیگری نزدیک می شود. اگر شما نقطه تماس را دنبال کنید، نشانگر یک خط مستقیم است که از یکی از چرخ دنده ها شروع شده و در کنار دیگری پایان می یابد.این بدان معنی است که شعاع نقطه تماس با درگیر شدن دندانه ها بزرگتر می شود.

قطر دایره گام قطر تماس موثر است. از آنجایی که قطر تماس ثابت نمی باشد قطر دایره گام واقعا فاصله تماس متوسط است. وقتی که دندانه ها ابتدا شروع به درگیر شدن می کنند دندانه چرخ دنده بالایی به دندانه چرخ دنده پایینی در داخل قطر دایره گام برخورد می کند.اما توجه کنید که آن قسمت از دنده بالا که با دنده پایین تماس پیدا می کند، در آن نقطه بسیار لاغر است. با چرخش چرخ دنده نقطه تماس به سمت قسمت ضخیم تر دندانه چرخ دنده بالایی لغزیده می شود. این امر دنده بالایی را به جلو رانده بنا براین جبرانی برای قطر تماس اندکی کوچکتر می باشد. با ادامه دادن دندانه ها به چرخیدن نقطه تماس دور تر شده حتی از قطر دایره گام خارج می شود. اما پروفیل دندانه های پایینی جبرانی برای این جابجایی است. نقطه تماس شروع به لغزیدن به سمت قسمت لاغر دندانه پایینی می کند مقدار کمی از سرعت چرخ دنده بالایی برای جبران قطر تماس افزوده شده، کم می کند. نتیجه نهایی این است که حتی اگر قطر نقطه تماس بطور ممتد تغییر کند سرعت ثابت باقی می ماند.بنابراین پروفیل دندانه چرخ دنده گسترانی یک نسبت سرعت دورانی ثابت تولید می کند.

 

name:424.jpg size:34.68 KB
 • علی رضا ثریاخواه

چرخ دنده

چرخ دنده ها یکی از پرمصرف ترین وسایل انتقال قدرت و حرکت هستند. مکانیزم چرخ دنده ها سیستمی است که حداقل از دو چرخ دنده تشکیل شده است که بصورت جفت کار می کنند. به همین دلیل آن را مکانیزم چرخ دنده می نامند. از نظر انتقال قدرت ، مکانیزم چرخ دنده شامل یک چرخ دنده محرک و یک یا چند چرخ دنده متحرک می باشد. معمولاً به کوچک ترین چرخ دنده مکانیزم ،پینتون و چرخ دنده دیگر چرخ می گویند.امروزه بیشتر دستگاه های موجود در صنعت دارای چرخ دنده هستند و با پیشرفت روز افزون صنعت ،چرخ دنده ها نقش انکار ناپذیری دارند. چرخ دنده ها بر حسب موقعیت مکانی محور ها نسبت به یکدیگر در شکل های گوناگونی طراحی و ساخته می شوند و حرکت چرخشی یک محور را به محور دیگر از طریق اتصال دندانه ها منتقل می کنند.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور تاریخچه

چرخ-دنده

 

تاریخچه چرخ دنده ها حدود سه هزار سال پیش برآورد می شود. در تمدن های قدیم برای نخستین بار چرخ دنده های چوبی ساخته شد. رومیان چرخ دنده های چوبی را برای به حرکت درآوردن سنگ آسیاب ساختند. یک نمونه از بالابر چوبی برای انسان در شکل زیر نمایش داده شده است.

در قرن هجدهم و همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا، نیاز شدید به چرخ دنده فلزی احساس شد ،که با استفاده از روش ریخته گری، چرخ دنده چدنی به تولید آن پرداختند. سپس ماشین تراش اختراع شد و به کمک این ماشین ها چرخ دنده های فولادی را تولید کردند.

 

چرخ-دنده

 

در قرن نوزدهم ، با توسعه کشتی های بخار و ماشین های ابزار ، کاربرد چرخ دنده ها نیز توسعه یافت. با آغاز قرن بیستم ،خودرو و هواپیما بوجود آمد و دریچه نوینی در صنعت چرخ دنده سازی گشوده شد. مرحله به مرحله ماشین های نوین چرخ دنده سازی تولید شد و سبب ساخت چرخ دنده های مناسب ،با جنس های مختلفی شد. که امروزه این گونه شاهد این پیشرفت صنعتی چرخ دنده ها هستیم. در شکل زیر مشخصات یک چرخ دنده نشان داده شده است.

 

انواع چرخ دنده ها

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده های ساده

چرخ-دنده

 

این چرخ دنده ها ،ساده ترین نوع چرخ دنده ها به حساب می آیند ،دندانه های مستقیمی دارند و با محور چرخ دنده در حالت موازی قرار گرفته اند. برای کاهش سرعت و افزایش قدرت ،در بسیاری از مواقع تعداد زیادی از آنها را کنار هم قرار می دهند. روی محورهای موازی جهت حرکت یکی از آنها ، خلاف جهت حرکت یکی از آنها است. اگر بخواهند دو چرخ دنده درگیر در یک جهت حرکت کنند بین آنها چرخ دنده سومی را قرار می دهند تا جهت حرکت ورود و خروج یکی شود. در شکل زیر نمونه آنها را مشاهده می کنید. به چرخ دنده های ساده ،مارپیچ و جناغی ،چرخ دنده پیشانی نیز می گویند.

به دلیل ساخت آسان ارزان است و به همین دلیل کاربرد زیادی در صنعت دارند. برای مثال در ساعت های کوکی و اتوماتیک ،ماشین لباس شویی ،پنکه و نمونه اینها کاربرد دارند. بزرگ ترین عیب آنها سرو صدای زیاد است. هر بار که دندانه یک چرخ دنده به چرخ روبرو می رسد ، صدای کوچکی در اثر برخورد ایجاد می شود ، و زمانی که تعداد زیادی از این دندانه ها به هم برسند ،صدا بیشتر می شود ، تا جایی که حتی در دراز مدت ، این برخورد ها باعث شکستن دندانه ها می شوند.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده های مارپیچ

چرخ-دنده

 

دندانه های این چرخ دنده مورب هستند و با محور چرخ دنده در حالت زاویه داری قرار گرفته اند. در هنگام چرخش یکی از چرخ دنده ها ، ابتدا نوک دندانه ها با هم تماس می یابند ، سپس به تدریج دو دندانه با هم درگیر می شوند ،و این درگیری تدریجی باعث کاهش سرو صدا می شود. همچنین مکانیزم چرخ دنده ،نرم کار می کند ، سطح تماس پروفیل دنده ها نیز نسبت به چرخ دنده ساده بیشتر است و انتقال قدرت بزرگی انجام می شود. در شکل زیر نمونه آن را مشاهده می کنید. این گونه چرخ دنده ها در صنعت خودرو سازی کاربرد زیادی دارند.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده های مخروطی

 

چرخ-دنده

 

انتقال نیرو توسط این نوع از چرخ دنده ها تحت زاویه 900 ، کوچک تر از 900 و یا بزرگ تر از 900 امکان پذیر است ، بنابر این برای انتقال قدرت 0تحت زاویه مورد نظر بهترین چرخ دنده محسوب می شوند. البته در صنعت غالباً با محور های عمود بر هم بکار میروند. دندانه های آنها بر روی مخروط ناقص بصورت ساده یا مارپیچ ساخته می شوند. این چرخ دنده ها در جعبه دنده ها و دیفرانسیل کاربرد زیادی دارند.


اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده حلزون و پیچ حلزون

 

چرخ-دنده

 

این چرخ دنده ها در صنعت جایگاه ویژه ایی دارند. اگر بخواهیم تغییر زیادی در سرعت و یا قدرت ایجاد کنیم ،از این منکانیزم بهره می گیریم. بزرگ ترین مزیت جالب این مکانیزم اینست که پیچ حلزون براحتی می تواند چرخ دنده حلزونی را به حرکت دآورد ، در صورتی که چرخ دنده حلزونی نمی تواند ، پیچ حلزون را بچرخاند ،زیرا زوایه دنده های پیچ حلزون به قدری کوچک است که وقتی چرخ دنده حلزون می خواهد آن را بچرخاند ،اصطکاک بسیار زیادی پدید می آید و مانع از حرکت پیچ حلزون می شود. این ویژگی به ما امکان می دهد تا در جاهایی که به قفل خودکار نیاز داریم از این چرخ دنده بهره بگیریم. این چرخ دنده ها در دستگاه هایی همچون بالابر ها و جرثقیل ها کاربرد زیادی دارند. مثلاً در یک بالابر اگر موتور از کار بیافتد ،چرخ دنده ها قفل می شوند و از پایین آمدن بار جلوگیری می کنند. چرخ دنده پیچ حلزون در دیفرانسیل کامیون ها و خودروهای سنگین نیز کاربرد دارد.

 

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور مکانیزم چرخ دنده های جناغی

 

چرخ-دنده

 

دنده های این نوع از چرخ دنده ها روی محیط استوانه نسبت به هم زاویه کوچک تر از 900 می سازند و بصورت عدد 7 یا 8 ساخته می شوند. این چرخ دنده ها در دستگاه های نورد غلتکی فولاد کاربرد دارند. همچنین دستگاه هایی که تحمل نیروی رانشی محوری را ندارند، از این چرخ دنده ها استفاده می کنند.

به علت فرایند دشوار ساخت چرخ دنده های جناغی ، امروزه بیشتر چرخ دنده های دو مارپیچ می سازند که در وسط دندانه ها یک شیار ایجاد می شود و روش ساخت را آسان می کند. چرخ دنده های جناغی در دستگاه های با سرعت بالا چندان رضایت بخش نیستند. در شکل زیر هر دو نمونه را مشاهده می کنید. این نوع از چرخ دنده ها بیشتر در صنایع تلمبه های میدان های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور چرخ دنده های سیاره ای

 

چرخ-دنده

 

چنان چه در شکل زیر مشاهده می شود دو محور این چرخ دنده ها به همدیگر خیلی نزدیک است. به این چرخ دنده ها ،سیاره ایی نیز می گویند. دندانه های آن ها می تواند هم ساده و هم مارپیچ باشد و در کوپلینگ های انعطاف پذیر (ارتجاعی) کاربرد دارند.

 


 • علی رضا ثریاخواه

اولین قدم برای ساخت ربات:

شاسی:همان بدنه ی دستگاه یا مکانیک ربات می باشد.بدنه ی دستگاه می تواند از موادی چون:پلاستیک،چوب،تفلون،آهن و مناسب تر از همه پلکسی ساخته شود.

مهم ترین مرحله ی ساخت ربات:

سیستم حرکتی:موتور

انواع موتورها:

1:موتورهای dc:این موتورها محبوب ترین و پرکاریردترین نوع موتورها هستند.

2:سرووموتورها:این موتورها برای جرم های تا سقف 2.5کیلوگرم مناسب هستند.نکته ی قابل توجه این است که این موتورها برای بازو مناسب هستند و برای سیستم حرکتی به کار نمی آیند.

3:موتورهای پله ای:این موتورها برای جرم های تا سقف 1.5کیلوگرم مناسب هستند.این موتورها برای سیستم حرکتی میکروموس مین یاب مناسب هستند.


نکته:برای خرید موتور باید به فاکتورهای زیر توجه کنیم:

1:اندازه ی ربات

2:جرم ربات

3:سرعت یا دور بر دقیقه(rpm)

4:ولتاژ تغذیه

علاوه بر موارد بالا که مهم ترین عناصر برای خرید موتور ربات هستند،باید توجه داشت که اولا موتوری که مد نظر ماست در بازار وجود داشته باشد و ثانیا از نظر قیمت نیز مناسب باشد.

موتورهای الکتریکی یا چپ گردند یا راست گردند و یا در حالت stop قرار دارند.


شفت:

انواع مختلف سیستم حرکتی:

1:ربات های انسان نما(دو پا)

2:ربات های پرنده

3:ربات های چرخ دار

4:ربات های تانکی یا شنی(چرخ و زنجیر)

5:ربات های مار گونه


انواع چرخ ها:

1:چرخ های معمولی 5cm یا 10cm

2:چرخ های خورشیدی(omni directional):از مزیت این نوع چرخ ها می توان به مانور بهتر و سرعت حرکت بیشتر ربات اشاره کرد.

3:چرخ های هرز گرد


نکته:اولین ویژگی انتخاب چرخ نوع و اندازه ی شفت می باشد.در زیر سه ویژگی دیگر را بر می شماریم:

2:جنس چرخ ها:عمدتا پلاستیک هستند.

3:میزان اصطکاک

4: قطر و عرض و اندازه ی شفت


مفاهیمی چند از فیزیک که از اهمیت بالایی بر خوردارند:


جریان الکتریکی:حرکت الکترون ها در هر مقطع زمانی در مدار را جریان الکتریکی گویند.واحد جریان آمپر می باشد.


انواع جریان:

1:جریان مستقیم(dc):جهت جریان همواره ثابت و در یک جهت می باشد.

2:جریان متناوب(ac):جهت جریان همواره تغییر می کند.


اختلاف پتانسیل الکتریکی:عامل شارش بار الکتریکی است که واحد آن ولت می باشد.


مقاومت الکتریکی:عبارت است از ممانعت کردن یک عامل فیزیکی از عبور جریان در مدار که واحد آن اهم می باشد.


انواع مقاومت:

1:مقاومت ثابت

2:مقاومت متغیر


نحوه ی خواندن عدد مقاومت با استفاده از رنگ های مقاومت ها:


در زیر به ترتیب شماره ی رنگ ها را می آوریم:

0:سیاه

1:قهوه ای

2:قرمز

3:نارنجی

4:زرد

5:سبز

6:آبی

7:بنفش

8:خاکستری

9:سفید


برای بدست آوردن عدد مقاومت،شماره ی دو رنگ اول را می نویسیم و سپس به تعداد رقم شماره ی سوم صفر می گذاریم.اگر رنگ سوم طلایی بود،مقدار دو رنگ اول را بر 50 تقسیم می کنیم.هم چنین اگر رنگ سوم نقره ای بود،مقدار دو رنگ اول را بر 100 تقسیم می کنیم.(طلایی:5%)(نقره ای:10%)(قرمز:2%)


خازن(capasitor):برای ذخیره ی انرژی در مدار استفاده می شود.


کلید:برای قطع و وصل کردن جریان از کلید استفاده می شود.یکی از مهم ترین انواع کلیدها،کلید الکترونیکی یا رله می باشد که به آن کلید قطع و وصل الکترونیکی می گویند.


دیود:قطعه ای است که جریان را در مدار از یک طرف عبور می دهد(یکسو کننده ی جریان الکتریکی در مدار است).

 • علی رضا ثریاخواه
ربات چیست؟ربات یک وسیله ی الکترو مکانیکی هوشمند یا نیمه هوشمند است که قابلیت برنامه ریزی را داشته باشد.


جنبه های کاربردی ربات ها:
1:ربات های تحقیقاتی
2:ربات های نظامی:برای دیدبانی،جاسوسی،خنثی کردن بمب و مین و حفاظت
3:ربات های صنعتی:برای افزایش بهره وری،افزایش تولید،افزایش کیفیت،افزایش ضریب اطمینان،کاهش خطرات محیط کاری و خستگی ناپذیری.
4:ربات های سرگرمی و خانگی
5:ربات های مسابقه ای:لیگ های مین یاب،امدادگر و فوتبالیست(اندازه کوچک،اندازه متوسط،اندازه واقعی و انسان نما یا نائو)

یکی از مزایای ربات ها این است که آنها می توانند در محیطی قرار بگیرند که برای انسان ها امکان پذیر نیست.

معایب ربات ها:
1:رباتها هزینه برند.
2:قدرت تصمیم گیری مستقل ندارند.

برای ساخت ربات باید به نکات زیر توجه کرد:
1:ربات باید طوری ساخته شود که  تعادل داشته باشد.
2:ربات باید طوری ساخته شود که تقارن داشته باشد.
3:استحکام ربات از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود.


 • علی رضا ثریاخواه