بر اساس گزارشات موجود ایران سومین کشور دنیا از لحاظ مین های دفن شده است. در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران بالغ بر 16 میلیون مین در سرزمینهای مرزی غرب و جنوب کشور کاشته شده است که بعضا بعلت دور افتاده و صعب العبور بودن مناطق خنثی نشده باقی مانده و همه ساله افراد زیادی را از بین مردم عادی و نظامیان قربانی میکند. استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، هنوز در معرض خطر انفجار مینهای باقیمانده از بیست سال پیش هستند. کشف و خنثی سازی مین ها کار بسیار خطرناک و پرهزینه است. این امید وجود دارد که رباتهای مین یاب بتوانند این خطر را رفع نموده و تلفات انسانی و هزینه مین یابی را کاهش دهند.

یک ربات مین یاب میبایست قادر باشد تمامی مینهای موجود در یک ناحیه را کشف، خنثی و یا نابود سازد. ممکن است تکنولوژی امروز رباتها اجازه داشتن چنین رباتی را در آینده نزدیک بدهد. با این حال در مسابقات مین­یاب قصد داریم تا در حد ممکن تلاشهای علمی و فنی مربوطه را به این هدف نزدیک نماییم.

هدف از این مسابقه طراحی ربات هایی است که بتوانند در زمین های ناهموار و همانند شرایط طبیعی  علامت گذاری و جابجا نمایند. ،میادین جنگی حرکت کرده و مین های دفن شده در سطوح مختلف زمین را کشف چنین رباتی باید از برخورد با مین های قابل رویت اجتناب نموده و در صورت لزوم آنها را از سر راه خود برداشته یا خنثی نماید تا راه برای جستجوی بقیه مسیر باز شود. همچنین مین های مدفون در زیر زمین را نیز کشف و علامت گذاری نماید. این مسابقه در دو سطح جا بجایی مین های قابل رویت و تشخیص و یا خارج سازی مین های زیر سطحی برگزار خواهد شد.